Nová akcia

10.12.2012 16:00

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.